IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Technická olympiáda / Adresáre / Adresár členov SK TO

Adresár členov SK TO

doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
predseda SK TO

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF Nitra, Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra
tel.: +421 37  640 83 42
e-mail: gbanesz@ukf.sk


doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
podpredsedníčka SK TO

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF Nitra, Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 640 83 42  
e-mail: dlukacova@ukf.sk

 

Mgr. Katarína Filipová      
tajomníčka SK TO 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 
tel.: +421 2 592 96 281  
mob.: +421 917 718 809 
e-mail: katarina.filipova@iuventa.sk 

 Jozef Bordáč 
predseda KK TO pre Bratislavský kraj

Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, 851 01 Bratislava
tel.: +421 2 63 812 377
e-mail: borgysk@gmail.com


Ing. Jozef Porubčan
predseda KK TO pre Trnavský kraj

Stredná odborná škola technická, Nová 5245/93, 921 01 Piešťany
tel.: +421 33 796 51 08
mob.: +421 905 328 984
e-mail: sekretariat@sostpn.sk 

 
Ing. Ján Hargaš, PhD.
predseda KK TO pre Trenčiansky kraj

Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská 80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
tel.: +421 32 771 07 08
e-mail: sekretariat@prvasosnmnv.sk

     
Mgr. Ján Širka, PhD.  
predseda KK TO pre Nitriansky kraj

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF Nitra, Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 640 83 42
e-mail: jsirka@ukf.sk  


Mgr.  Milan Pápay
predseda KK TO pre Banskobystrický kraj

Základná škola J. G. Tajovského, Gaštanová 12, 974 09 Banská Bystrica
tel.: +421 48 413 15 73   
e-mail: riaditel@zsjgtbb.sk


PaedDr. Jozef Zanovit
predseda KK TO pre Žilinský kraj

Spojená škola, ul. Československej armády 24, 036 01 Martin
tel.: +421 43 400 11 10
e-mail: ssmt@vuczilina.sk

   

PaedDr. Anna Molitorisová
predseda KK TO pre Prešovský kraj

Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1, 080 01 Prešov
tel.: +421 51 771 95 82 – 3 
mob.: +421 911 614 846  (po 14. h)
e-mail: moli@centrum.skIng. Roman Valenčák
predseda KK TO pre Košický kraj

Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice  
tel.: +421 55 622 88 75  
mob.: +421 903 716 551
e-mail: rovalencak@centrum.sk

 Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov