IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Technická olympiáda / Organizačný poriadok a pokyny

Organizačný poriadok a pokyny


Na zasadnutí SK TO dňa 27. 6. 2019 sa komisia uzniesla, že návrhy učiteľov na zadania úloh, ktoré ďalej spracujú členovia autorského kolektívu, je možné posielať na e-mailovú adresu:

navrhulohto@gmail.com

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov