IUVENTA / Olympiády / Olympiády / ETEC

ETEC

Európska dopravná súťaž – „Na bicykli bezpečne“

Európska dopravná súťaž nadväzuje na národnú súťaž ,,Na bicykli bezpečne“. Súťažiaci absolvujú dve teoretické a dve praktické disciplíny. Teoretické disciplíny sú realizované formou testov. Praktické úlohy sú zamerané, nielen na zručnosť jazdy cez prekážky vo vymedzenom priestore, ale aj na jazdu na bicykli cez labyrint.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov