IUVENTA / Olympiády / Olympiády / ETEC / 34. ročník 2018/2019 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

V dňoch 12. 09. – 15. 09. 2019 sa v Ženeve, Švajčiarsku, uskutočnil 34. ročník Medzinárodnej olympiády na bicykli bezpečne

Medzinárodného kola sa zúčastnilo 22 družstiev. Súťažné tímy absolvovali viaceré disciplíny (technická zručnosť jazdy na bicykli cez prekážky, jazda na bicykli cez labyrint, dopravno-technické úlohy a i.).

Súťažné družstvo bolo zostavené z víťazov celoštátneho kola na Bicykli bezpečne, ktorí sa umiestnili na prvom mieste.

Slovenskí reprezentanti sa na medzinárodnej súťaži umiestnili na krásnom 2. mieste.

 

Slovenský tím pozostával zo 4 súťažiacich a 2 vedúcich:

- vedúci

Jaroslav Grešo a Renáta Bírová

- súťažiaci

Tomáš Bojnický, ZŠ Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
Vanessa Frková, ZŠ Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
Zuzana Mikulová, ZŠ Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
Dominik Vangorík, ZŠ Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin

             received_950774105263799  

                                                   Slovenské družstvo po slávnostnom vyhlásení výsledkov

                                                                               Zdroj: Jaroslav Grešo 

 

                received_2646433208752839    

                                                              Slovenská reprezentácia v Ženeve, Švajčiarsku

                                                                               Zdroj: Jaroslav Grešo 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov