IUVENTA / Olympiády / Vzdelávacie aktivity

Vzdelávacie aktivity

V roku 2020 (na jeseň) pripravujeme:

 

  • Seminár k Biologickej olympiáde, kat. E, odbornosť geológia
  • Semináre k olympiádam v cudzích jazykoch
  • Kampaň pre nezapojené školy do POPS 

 

V roku 2020 sme zrealizovali:

Školenie oficiálnych dozorov, 26. – 27. 2. 2020, Bratislava

Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zorganizoval školenie oficiálnych dozorov, ktorých úlohou je najmä zabezpečenie bezpečnosti žiakov počas celoštátnych kôl POPS a sústredení pred medzinárodnými súťažami. Prvý deň školenia bol určený teórii, príkladom dobrej praxe, diskusii a školeniu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Druhý deň bol náročnejší, účastníci absolvovali 8 hodinový kurz prvej pomoci, ktorý bol po úspešnom zvládnutí teoretickej i praktickej časti zakončený testom a získaním certifikátu. Našim oficiálnym dozorom želáme čo najhladší priebeh celoštátnych kôl a sústredení pred medzinárodnými súťažami.

img_20200227 

 Certifikovaný kurz prvej pomoci, ktorý bol súčasťou školenia oficiálnych dozorov.
Foto: Vladimíra Kosorinská


V roku 2018 sme zrealizovali:

pripravujeme … 


V roku 2017 sme zrealizovali:

pripravujeme … 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov