IUVENTA / Olympiády / web / Fotogalérie / 2011 / Celoštátne kolo TO, Martin 2011

Celoštátne kolo Technickej olympiády

Celoštátne kolo Technickej olympiády sa konalo v dňoch 7. – 8. 4. 2011 v Martine.

foto: © Ján Širka

Celoštátne kolo Technickej olympiády

dscf0001

Celoštátne kolo Technickej olympiády

dscf0002

Celoštátne kolo Technickej olympiády

dscf0003

Celoštátne kolo Technickej olympiády

dscf0004

Celoštátne kolo Technickej olympiády

dscf0005

Celoštátne kolo Technickej olympiády

dscf0006

Celoštátne kolo Technickej olympiády

dscf0007

Celoštátne kolo Technickej olympiády

dscf0008

Celoštátne kolo Technickej olympiády

dscf0009

Celoštátne kolo Technickej olympiády

dscf0010

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov