IUVENTA / Projekty / Inšpiruj sa / Participácia

Participácia

Participácia je aktívne zapájanie sa do života spoločnosti v rôznych oblastiach. Participácia môže mať rôzne úrovne - od informovania, konzultácií až po skutočné spolurozhodovania. Z hľadiska štátnej politiky je dôležité zapájanie mladých ľudí do života obcí a miest prostredníctvom mládežníckych parlamentov, mládežníckych delegátov, delegovaním mladých ľudí do rôznych komisií a pod.

Našim cieľom je inšpirovať mladých ľudí, aby vyjadrovali svoje názory, aktívne sa zapájali do riešenia problémov komunity, v ktorej žijú, a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich bezprostredne týkajú, ako aj predstaviteľov samospráv, aby im tento priestor vytvárali a názory mladých ľudí zohľadňovali.


Don`t observe, Participate!

Ako to vnímaš ty? Zapoj sa!

Misia Prešov

Spolu dokážeme viac

 

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030