IUVENTA / Projekty / Inšpiruj sa / Rozvoj potenciálu mladých ľudí

Rozvoj potenciálu mladých ľudí

Rozvoj potenciálu mladých ľudí sa snažíme dosiahnuť prostredníctvom takých prístupov v práci s mládežou, ktoré poskytnú mladým ľuďom vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im pomôžu viesť kvalitný život v rýchlo sa meniacom svete.

Našim cieľom je posilňovanie postavenia mladých ľudí prostredníctvom profesionálnej práce s mládežou, cez neformálne vzdelávanie, podporou vytvárania príležitostí pre mladých, podporou aktívneho občianstva, participácie na miestnej úrovni, úrovni školy a tiež podporou kompetencií potrebných na trhu práce. Prostredníctvom opatrení zameranými na rozvoj občianskych a sociálnych kompetencií mládeže chceme tiež prispieť k prevencii radikalizácie a k širšej sociálnej inklúzii.


„Found it- Run it- Lead it“

„Labour Market and Youth“ - MAYLO

Možno by ma to bavilo...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030