IUVENTA / Projekty / Inšpiruj sa / Rozvoj potenciálu mladých ľudí / Možno by ma to bavilo...

Možno by ma to bavilo...

Možno by ma to bavilo...

Projekt rieši tému Rozvoja potenciálu mladých ľudí. Prispieva k rozvoju mimovládnych organizácií v oblasti mládeže v oravskom regióne prostredníctvom oživenia aktivít mládežníckeho klubu v Trstenej a zapojenia špecifickej skupiny mladých ľudí do jeho činnosti. Projektové aktivity podporujú podnikavosť  a kreativitu mladých ľudí ako jednu z foriem prevencie proti negatívnym sociálno-patologickým javom v spoločnosti. Projekt vytvára bezpečné miesto pre zmysluplné využitie voľného času mladých ľudí.

 

OZ Viac_podrobný popis projektu

 

O.Z. V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41

028 01 Trstená

http://www.ozviac.sk/

office@ozviac.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030