IUVENTA / Projekty / Inšpiruj sa / Zdravie a zdravý životný štýl

Zdravie a zdravý životný štýl

Zdravie je definované ako stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nie len stav neprítomnosti choroby či slabosti. Telesné aj mentálne zdravie, spoločenské vzťahy, šport a fyzická aktivita patria k základným faktorom zdravého životného štýlu.

Našim cieľom v tejto oblasti je motivácia mladých ľudí k zvýšenému záujmu o ich vlastné zdravie a o zdravý životný štýl. Tiež si kladieme za cieľ zvýšiť povedomie mladých ľudí o tom, ako zdravý životný štýl vrátane športu pozitívne ovplyvňujú celkový osobnostno-sociálny rozvoj človeka.

Za dôležité považujeme učiť sa o prevencii zranení, o ochrane zdravia, o zdravom stravovaní a pod. Za tým účelom je vhodné vytvoriť spoluprácu naprieč sektormi a tak prostredníctvom celospoločenského prístupu podporovať, ochraňovať a zlepšovať zdravie mládeže.

Vtancuj medzi nás

Move to healthier tomorrows

Povedzme nie rasizmu v športe

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030