IUVENTA / Projekty / Inšpiruj sa / Zdravie a zdravý životný štýl / Move to healthier tomorrows

Move to healthier tomorrows

Move to healthier tomorrows

Projekt rieši tému Zdravie a zdravý životný štýl. V záujme tejto témy je vytvorenie efektívnej spolupráce prostredníctvom celospoločenského prístupu podporovať, ochraňovať a zlepšovať zdravie mládeže. Okrem tém k zdravému životnému štýlu projekt poukazuje i na následky, ktoré sú častokrát spojené so sebapoškodzovaním, izoláciou, vylúčením zo spoločnosti až nakoniec v extrémnych  prípadoch k sebevraždám. Z pohľadu výnimočnosti tak projekt zahŕňa všetky pohľady na dôležitosť témy zdravého životného štýlu a dáva dôraz i na extrémne prípady, ktoré sa mnohokrát zanedbajú.

 

SIEDAS_podrobný popis projektu

 

Social innovation and Entrepreneurship Development Association of Slovakia- SIEDAS;

Mierová 350/5 -  972 17 Kanianka;

www.siedas.org,

info@siedas.org

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030