IUVENTA / Projekty / Inšpiruj sa / Zdravie a zdravý životný štýl / Vtancuj medzi nás

Vtancuj medzi nás

Vtancuj medzi nás

Projekt veľmi pekne komunikuje potrebu spájania dôležitých tém a záujmových aktivít ako je v tomto prípade tanec. Z pohľadu šírenia je dobrým príkladom praxe ako kreatívne osloviť mladých ľudí k hlbšiemu zamýšľaniu sa nad aktuálnymi otázkami spoločnosti. V tomto prípade rómska diskriminácia je dôležitou témou. Projektom sa snažili poukázať na chybné predsudky a stereotypy v našej spoločnosti, z ktorých pramenia problémy ako rasizmus, xenofóbia, nepochopenie kultúr a takto cestou neformálneho vzdelávania je dôležité učiť medzi mladými ľuďmi interkultúrnemu dialógu. Projekt súčasne rieši tému Zdravie a zdravý životný štýl formou tanca a pohybových aktivít.

 

Dance Fusion_podrobný popis projektu

 

Dance Fusion

Lombardiniho 3

83 102 Bratislava

karin.kobesova@gmail.com

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030