IUVENTA / Projekty / Ľudské práva

Ľudské práva

Vzdelávacia návšteva United Nations v Ženeve

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže považuje vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu za jednu zo svojich priorít a uvedomuje si význam súťaže pre rozvoj mladých ľudí v tejto oblasti. Pri príležitosti XX. výročia Olympiády ľudských práv sa preto rozhodla udeliť špeciálnu cenu: vzdelávaciu návštevu OSN v Ženeve a účasť na workshope „Neformálne o ľudských právach“, ktorý bude realizovaný na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Táto cena bola udelená trom najlepším riešiteľom a riešiteľkám v krajských kolách Olympiády ľudských práv, a na obe podujatia boli pozvaní piati predsedovia a predsedníčky krajských kôl ako ocenenie ich práce.

Databáza Živých kníh a dostupných metodík k téme ľudských práv

Prax ukázala, že metóda Živých knižníc je jeden z najúčinejších nástrojov búrania stereotypov a predsudkov.  Pri využívaní metódy Živých knižníc v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania je jednou z najdôležitejších úloh hľadanie a tréning živých Kníh.

IUVENTA  – Slovensý inštitút mládeže má k dispozícií dve databázy na podporu a rozvoj výchovy detí a mládeže k ľudským právam. Prvou je databáza dostupných metodík v téme ľudských práv. Druhou je databáza Živých kníh, ktoré prešli tréningom a overením v praxi – pri realizácií Živej knižnice.   

Sieťovanie subjektov aktívnych v oblasti ľudským práv

Cieľom projektu je vybudovanie systému a priestoru na aktívnejšiu výmenu informácií medzi subjektami, ktoré pôsobia v oblasti výchovy mládeže k ľudským právam. 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zodpovedá za zber, triedenie a šírenie informácií o aktivitách rôznych subjektov prostredníctvom mailu a zverejňovaním aktuálnych informácií na internetovej stránke IUVENTY (časť Novinky).

Živá knižnica

Živá knižnica je facilitované stretnutie mladých ľudí s jednotlivcami, ktorí v spoločnosti často čelia rôznym predsudkom a vylúčeniu, často aj preto, že väčšinová spoločnosť nemá možnosť týchto ľudí bližšie spoznať. V prípade mladých ľudí ide aj o preberanie správania a myslenia svojich rodičov. V Živej knižnici sa majú možnosť mladí ľudia opýtať na konkrétne otázky a vypočuť si aj názor Živej knihy na svoju situáciu či životnú skúsenosť.

KOMPAS – Manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam

KOMPAS je manuál pre výchovu a vzdelávanie mladých ľudí k ľudským právam. Príručka je určená lektorom, facilitátorom, vedúcim skupín mládaže, učiteľom a dobrovoľníkom, ktorí zabezpečujú vzdelávanie mladých ľudí v oblasti ľudských práv. 

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030