IUVENTA / Projekty / Ľudské práva / Sieťovanie subjektov aktívnych v oblasti ľudským práv

Sieťovanie subjektov aktívnych v oblasti ľudským práv

Autor: Oddelenie rozvoja práce s mládežou

Názov: Sieťovanie subjektov aktívnych v oblasti ľudským práv

Podnadpis: Platforma na budovanie spolupráce

Extrakt:

Cieľom projektu je vybudovanie systému a priestoru na aktívnejšiu výmenu informácií medzi subjektami, ktoré pôsobia v oblasti výchovy mládeže k ľudským právam. 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zodpovedá za zber, triedenie a šírenie informácií o aktivitách rôznych subjektov prostredníctvom mailu a zverejňovaním aktuálnych informácií na internetovej stránke IUVENTY (časť Novinky).

Info:

V súčasnosti je v sieti zapojených 11 národných a regionálnych inštitúcií.

Súvisiace informácie:

Výročné správy

Kontakty:


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030