IUVENTA / Projekty / Mládežnícka politika / Podpora štruktúrovaného dialógu a konzultácií s mládežou

Podpora štruktúrovaného dialógu a konzultácií s mládežou

Názov: Podpora štruktúrovaného dialógu a konzultácií s mládežou

Extrakt:

„ Politika voči mládeži musí byť postavená na skutočných potrebách a požiadavkách mladých ľudí.“ Toto je základná myšlienka politiky Európskej únie voči mládeži, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú konzultácie dohodnutých tém a príprava opatrení tzv. štruktúrovaný dialóg.

Info:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je členom Národnej pracovnej skupiny pre Štruktúrovaný dialóg v Slovenskej republike, ktorý koordinuje Združenie informačných a poradenských centier v SR (ZIPCeM).

Viac informácií o projekte a aktuálnych udalostiach nájdu záujemcovia na stránke www.zajednolano.sk.

Kontakty:

Bc. Beáta Šimurdová: beata.simurdova@iuventa.sk


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030