IUVENTA / Projekty / Mládežnícka politika / Príprava Predsedníctva SR v Rade Európskej únie v oblasti mládeže

Príprava Predsedníctva SR v Rade Európskej únie v oblasti mládeže

Názov: Príprava Predsedníctva SR v Rade Európskej únie v oblasti mládeže

Extrakt:

V druhej polovici roku 2016 bude Slovenská republika predsedať Rade Európskej únie. V praxi to znamená, že aj my ako členská krajina EÚ budeme môcť prispieť k rozvoju niektorých tém v oblasti mládeže. Prípravné stretnutia s ďalšími krajinami Predsedníckeho Tria (Holandsko, Slovensko a Malta) prebiehajú od jesene 2014.

Info:

Za Slovenskú republiku je za prípravu tém a aktivít v oblasti mládeže zodpovedná riaditeľka Odboru mládeže Eva Masárová.

Spoločná navrhovaná téma Predsedníckeho TRIA:

"POZITÍVNA POLITIKA MLÁDEŽE - PODPORA SPOKOJNOSTI VŠETKÝCH MLADÝCH ĽUDÍ PROSTREDNÍCTVOM REALIZÁCIE ICH POTENCIÁLU"

Holandsko bude rozvíjať tému ako najlepšie môžeme prispieť k pohode mladých ľudí prostredníctvom uspokojenia svojich základných psychologických potrieb, a to najmä s ohľadom na potreby tých mladých ľudí, ktorí zažívajú emocionálnu nepohodu alebo trpia poruchami správania ako napr. poruchy súvisiace so stresom, ADHD a iné duševné problémy.

Slovensko bude klásť dôraz na význam odhaľovania a rozvíjania nadania a kreativity mladých ľudí prostredníctvom atraktívnych prístupov v práci s mládežou, ktorá by mala reagovať na ich aktuálne problémy a potreby a splniť ich očakávania. Atraktívne vzdelávacie prostredie v práci s mládežou prispieva k zlepšeniu kvality života mladých ľudí a ich zručností potrebných pre život v neustále sa meniacom prostredí.

Malta sa zameria na to, ako práca s mládežou môže pomôcť mladým ľuďom získať zásadné životné zručnosti a kompetencie prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ako môžu byť také kompetencie uznávané, a úlohu, ktorú môže hrať takéto vzdelávanie v plynulom prechode na trh práce a do ďalšieho vzdelávania.

Predsednícke trio je presvedčené, že tento prístup, ktorý reflektuje základné psychologické potreby mladých ľudí, ich vrodené schopnosti a talent a základné životné zručnosti, pomôže podporiť všetkých mladých ľudí pri plnení ich potrieb a realizácii ich potenciálu.

SEMINÁR K PREDSEDNÍCTVU SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RADE EÚ

Dňa 5. marca 2015 sa konalo prvé stretnutie zástupcov mládežníckej scény na Slovensku s Odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde sa diskutovalo o navrhovaných prioritách predsedníckeho tria a o možnostiach, ktoré z Predsedníctva vyplývajú pre Slovensko.


Pozvánka s prvou informáciou o SK PRES

Zápis zo seminára k Predsedníctvu SR v Rade EÚ

Prezentácia „Čo to znamená predsedať Rade Európskej únie?“Kontakty:

Tibor Škrabský: tibor.skrabsky@iuventa.sk


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030