IUVENTA / Projekty / Mládežnícka politika / Správa o napĺňaní Stratégie EÚ pre mládež v rokoch 2013 – 2015 v Slovenskej republike

Správa o napĺňaní Stratégie EÚ pre mládež v rokoch 2013 – 2015 v Slovenskej republike

Názov: Správa o napĺňaní Stratégie EÚ pre mládež v rokoch 2013 – 2015 v Slovenskej republike

Extrakt:

Cieľom dokumentu je analýza výsledkov ako sa Stratégia EÚ pre mládež na roky 2010-2018 dostávala do praxe prostredníctvom rôznych opatrení a iniciatív pre mládež.

Info:

Termín na predloženie podkladov na prípravu správy 31.január 2015. Podklady zabezpečili zástupcovia ministerstiev, tretieho sektora a ďalších organizácií a inštitúcií, ktorí ovplyvňujú kvalitu života mladých ľudí v téme zamestnanosť, vzdelávanie, zdravie, aktívne občianstvo, dobrovoľníctvo, sociálne začleňovanie, kultúra a podnikavosť či globálne témy. Aktuálne sa pripravuje dokument, ktorý bude prezentovať v populárnej forme najzávažnejšie zistenia a príklady dobrej praxe.

Kontakty:

Mgr. Miroslava Krajčovičová, PhD.: miroslava.krajcovicova@iuventa.sk


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030