IUVENTA / Projekty / Neformálne vzdelávanie / Iniciatíva – Uznanie

Iniciatíva – Uznanie

Autor: Odbor stratégie a metodiky odborných činností

Názov: Iniciatíva – Uznanie

Podnadpis: Uznanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Extrakt:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa podieľa na podpore uznania neformálneho vzdelávania v praxi.. Spolu s ďalšími subjektami sa v rámci iniciatívy „Uznanie“ zameriava na zviditeľnenie práce s mládežou, pomenovanie a uznanie získaných kompetencií v procese neformálneho vzdelávania.

Info:

Pripravujeme:
  • informačný materiál o kľúčových kompetenciách a iniciatívach smerom k cieľovým skupinám – mladým ľuďom, ktorí sa zúčastňujú aktivít, organizáciám venujúcim sa práci s mládežou, samosprávam, zamestnávateľom;
  • sériu stretnutí s reprezentantmi personálnych agentúr a personálnych oddelení: Petit Press, Recruitment International, Hudson Global Recourses, AEISEC, HP, Junior Achievement, Nadácica Pontis a Business Leaders Forum;
  • kampaň – prezentácia príkladov dobrej praxe mladých ľudí, ktorí prešli neformálnym vzdelávaním (čo sa naučili), niektoré osvedčené programy (na čo sa zameriavajú) a zamestnávateľov, ktorí pri výbere zamestnancov takéto skúsenosti zohľadňujú (uznanie v praxi).


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030