IUVENTA / Projekty / Neformálne vzdelávanie / Mladí vedúci a mládežnícki vedúci

Mladí vedúci a mládežnícki vedúci

Autor: Oddelenie rozvoja práce s mládežou

Názov: Mladí vedúci a mládežnícki vedúci

Podnadpis: Vzdelávanie

Extrakt:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2007 prijalo dokument Koncepcia štátnej podpory vzdelávania mladých lídrov pre oblasť práce s mládežou na obdobie 2007 – 2013. V súlade s napĺňaním koncepcie IUVENTA iniciovala zostavenie pracovnej skupiny, ktorej úlohou je pripraviť systém vzdelávania mladých vedúcich, mládežníckch vedúcich a pracovníkov s mládežou. Vzdelávanie je plánované na roky 2009 – 2011.

Info:

Pracovná skupina je zložená zo zástupcov občianskych združení, vzdelávacích a výchovných zariadení a verejných inštitúcií. Je otvorená novým nápadom a aj pre nových členov, ktorí majú skúsenosti v oblasti práce s aktívnymi mladými ľuďmi.

Výstupy z doterajších stretnutí:

Súvisiace informácie:

Výročne správy


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030