IUVENTA / Projekty / Neformálne vzdelávanie / Prehľad iniciatív súvisiacich s uznávaním práce s mládežou a neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na európskej úrovni

Prehľad iniciatív súvisiacich s uznávaním práce s mládežou a neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na európskej úrovni

Názov: Prehľad iniciatív súvisiacich s uznávaním práce s mládežou a neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na európskej úrovni

Extrakt:

Za posledné obdobie sa témy uznávania práce s mládežou a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v oblasti mládeže sa v európskom kontexte dostali do popredia. Tento dokument ponúka krátky sumár najdôležitejších dokumentov, nástrojov, štúdií a ďalších iniciatív v tejto oblasti do konca roka 2012.

Recognition of youth work and non-formal and informal learning within the field of youth


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030