IUVENTA / Projekty / Neformálne vzdelávanie / Rekognizácia neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Rekognizácia neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Autor: Oddelenie rozvoja práce s mládežou

Názov: Rekognizácia neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Podnadpis: Pracovná skupina k jednotnej terminológii týkajúcej sa pojmov z oblasti práce s mládežou

Extrakt:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže má záujem v rámci svojich aktivít prispieť aj k uznaniu práce s mládežou ako významnej formy neformálneho vzdelávania. Uvedomujeme si výrazné nezrovnalosti v definovaní základných pojmov v tejto oblasti, potrebu rovnakej definície výrazov, najmä vo vzťahu k práci s mládežou, potrebu uznania neformálneho vzdelávania.

Info:

Pracovná skupina pozostáva z expertov z organizácií a inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou neformálneho vzdelávania a práce s mládežou v praxi. Úlohou pracovnej skupiny je zadefinovanie kľúčových oblastí a pojmov v oblasti, ktorej spoločne pôsobíme.

Členovia pracovnej skupiny:

 • Táňa Piovarčiová (Nadácia pre deti Slovenska),
 • Erika Galanská (Nadácia pre deti Slovenska),
 • Peter Lenčo (Rada mládeže Slovenska),
 • Ivan Kimák (Regionálne centrum mládeže Košice),
 • Danka Gregová (OZ Žabky),
 • Mária Bošňáková (Ministerstvo školstva SR, odbor detí a mládeže),
 • Jana Miháliková (IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže),
 • Marcela Hajtmánková (IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže),
 • Tomáš Pešek (mládežnícka organizácia PLUSKO),
 • Marta Hanečáková (Centrum voľného času Stará Ľubovňa),
 • Monika Svinčáková (Národná agentúra Mládež v akcii),
 • Natália Urblíková (Národná agentúra Mládež v akcii),
 • Tibor Škrabský (HUMAN PRO).

Výstupom projektu bude materiál odporúčacieho charakteru, ktorý bude slúžiť ako pomôcka pre inštitúcie, organizácie a skupiny pracujúce s deťmi a mládežou. V programe pracovnej skupiny bude zakomponovaná aj diskusia k téme certifikácie získaných kompetencií mladých ľudí, ktoré získali počas aktivít podporujúcich neformálne vzdelávanie a registrácia dobrovoľníkov.

Súvisiace informácie:

Kde hľadať podporu pre aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania
Zákon o podpore práce s mládežou č. 282/2008
Publikácie v oblasti rekognizácie neformálneho vzdelávania
Výročne správy 
Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky voči deťom a mládeži na roky 2008 – 2013


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030