IUVENTA / Projekty / Neformálne vzdelávanie / Validácia neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa

Validácia neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa

Názov: Validácia neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa

Extrakt:

Podľa aktuálneho návrhu odporúčania Rady EÚ by do roku 2018 by mali byť vo všetkých členských krajinách zriadené systémy validácie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia, ktoré by poskytovali všetkým občanom možnosť dať si zvalidovať svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie nezávisle od toho, ako ich nadobudli a umožňuje im získať plnú alebo čiastočnú kvalifikáciu. Tento systém vychádza z európskeho kvalifikačného rámca a je naviazaný na celoživotné vzdelávanie. V dokumente je oblasť práce s mládežou vnímaná ako dôležitá súčasť neformálneho vzdelávania.

Odporúčanie rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030