IUVENTA / Projekty / Participácia / Vzdelávanie pre pracovníkov samospráv: PARTNERSTVO

Vzdelávanie pre pracovníkov samospráv: PARTNERSTVO

Názov: Vzdelávanie pre pracovníkov samospráv: PARTNERSTVO

Podnadpis: Vzdelávanie pre samosprávy – Podpora mládežníckej politiky a participácie mladých ľudí na veciach verejných

Extrakt:

Akreditovaný vzdelávací modul PARTNERSTVO sa zameriava na podporu a rozvoj moderných mládežníckych politík, ktoré uvádzajú do praxe priority stanovené na európskej a národnej úrovni. Projekt je výsledkom spolupráce IUVENTY a Združenia miest a obcí Slovenska. Cieľovou skupinou sú zástupcovia samospráv. Vzdelávací modul tvoria:

  • štyri školenia;
  • priame aktivity s cieľovými skupinami pod odborným dohľadom lektorov a vybraných expertov;
  • samoštúdium.  

Info:

Absolventi vzdelávania získajú:

  • osvoja si základné pojmy z oblasti mládežníckej politiky s využitím metód formálneho i neformálneho vzdelávania;
  • skúsenosti z oblasti práce s mládežou na miestnej úrovni, informácie o platnej legislatíve, nariadeniach a iných materiáloch;
  • metodickú podporu pre zapojené samosprávy;
  • podklady k dostupným finančným zdrojom na podporu aktivít (prostredníctvom programov ADAM na národnej úrovni a komunitárnych programov Mládež v akcii a Európa pre občanov na európskej úrovni).

Súvisiace informácie:  

Kde hľadať podporu pre aktivity v oblasti participácie
Publikácie v oblasti participácie
Výročné správy

Kľúčové dokumenty:

Informácie k projektu PARTNERSTVO 

Pozvánka a návratka informačné semináre 

Záverečná správa 1. školenie 2008

Program 2. školenie 2008


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030