IUVENTA / Projekty / Participácia / Žiacke školské rady

Žiacke školské rady

Názov: Žiacke školské rady

Podnadpis: Podpora Žiackych školských rád

Extrakt:

Hlavným cieľom projektu je podporiť vznik a činnosť Žiackych školských rád, motivovať študentov k zapájaniu sa do procesov aktívnej participácie, posilňovať záujem o aktívne občianstvo, naučiť mladých ľudí efektívne komunikovať s kompetentnými zástupcami školy, samosprávy, komunity, vysloviť svoj názor, svoje požiadavky a návrhy na predmetnú zmenu.

Info:

Projekt sa realizuje prostredníctvom podpory spolupráce Regionálnych centier mládeže a školiteľov Žiackych školských rád. 

Cieľovou skupinou sú:

  • študenti stredných škôl, ktorí sa angažujú v Žiackych školských radách na školách;
  • študenti, ktorí majú záujem založiť Žiacke školské rady na svojej škole;
  • koordinátori Žiackych školských rád na školách. 

Súvisiace informácie:

Kde hľadať podporu pre aktivity v oblasti participácie
Publikácie v oblasti participácie
Výročné správy

Kľúčové dokumenty:


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030