IUVENTA / Projekty / Participácia / Štruktúrovaný dialóg – správa z online konzultácií

Štruktúrovaný dialóg – správa z online konzultácií

Názov: Štruktúrovaný dialóg – správa z online konzultácií

Extrakt:

Konzultácie v rámci V. cyklu Štruktúrovaného dialógu prebiehali na území Slovenska v období január – február 2018.

Dôležitým nástrojom bol online dotazník, do vypĺňania ktorého sa zapojilo celkovo 11 425 mladých ľudí (z toho 891 ho vyplnilo v jeho maďarskej jazykovej mutácii). Vo všetkých krajoch na Slovensku taktiež prebiehali priame konzultácie na ktorých spolupracovalo 15 mládežníckych organizácií. Celkovo prebehlo 108 face-to-face konzultácií na ktorých sa zúčastnilo približne 3 262 mladých ľudí. Celkový počet mladých ľudí, ktorí boli zapojení do tohto cyklu Štruktúrovaného dialógu na Slovensku, je teda 14 687. Veľkú väčšinu z nich (viac než 6000) pritom predstavovali mladí ľudia vo veku 16-18 rokov.  

Kľúčové dokumenty:

Štruktúrovaný dialóg - SPRÁVA Z ONLINE KONZULTÁCIÍ

Youth Goals - Európske ciele mládeže - výsledky Štruktúrovaného dialógu s mládežou za rok 2017 - 2018, ktoré reprezentujú stanoviská mladých naprieč celou Európou. 


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030