IUVENTA / Projekty / Správa o mládeži 2018

Správa o mládeži 2018

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová otvorila dňa 21. júna 2018 v Bratislave dvojdňovú medzinárodnú odbornú konferenciu 2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018. Cieľom konferencie bolo predstaviť zistenia zo Správy o mládeži 2018, ktorá popisuje, aká je situácia mladých ľudí na Slovensku v rôznych oblastiach ich života. Podujatie organizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a odbor mládeže MŠVVaŠ SR. 

 

konferencia1-2 

 

Konferencia vytvorila priestor na diskusiu odborníkov z rôznych oblastí dotýkajúcich sa života mladých ľudí a tvorbu návrhov aktivít a opatrení vedúcich k naplneniu cieľov vytýčených v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020 v polčase jej plnenia. Výstupy  z konferencie budú zároveň slúžiť ako podklady pre tvorbu Akčného plánu na roky 2019 – 2020, nakoľko zakrátko sa spustí prípravná fázy jeho tvorby. 

„Máme naozaj dobrú štruktúru mládežníckych organizácií, do aktivít ktorých sa môžu mladí ľudia zapojiť. Je dôležité, aby sa zapájali,  pretože tieto organizácie ich posúvajú kompetenčne, posúvajú ich k tvorivosti, iniciatívnosti a k občianskej participácii,“ konštatovala ministerka školstva Martina Lubyová . 

Počas prvého dňa konferencie odborníci v deviatich sekciách informovali o kľúčových zisteniach zo Správy o mládeži 2018 a aktuálnom stave života mladých ľudí na Slovensku. Účastníci konferencie boli rozdelení do pracovných sekcií, ktoré kopírovali témy Stratégie SR pre mládež 2014 – 2020 (Vzdelávanie, Zamestnanosť, Tvorivosť a podnikavosť, Participácia a Štruktúrovaný dialóg, Mládež a Svet, Zdravie a zdravý životný štýl, Inklúzia, Dobrovoľníctvo mládeže, Práca s mládežou). Každý z účastníkov mal možnosť pracovať v dvoch sekciách podľa svojho záujmu a profesijnej orientácie.

Druhý deň konferencie bol venovaný prednáškam na vybrané témy zo Správy o mládeži a v troch blokoch zahŕňajúcich všetky témy boli  odprezentované výstupy pracovných skupín z prvého dňa konferencie. 

„Sektor mládeže čelí mnohým výzvam, dôležité je sa v nich orientovať. Nestrácame cieľ a smerovanie, sme schopní v prospech mladých ľudí robiť správne rozhodnutia, kladieme si dôležité otázky a tvoríme stratégiu, ktorá nezaspí dobu. Musíme si ale dávať pozor, pretože to, čo je dnes „trendy“, zajtra môže byť už len jednou z metód či prístupov,“ uviedol riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Hromada. 

Výstupom z konferencie je Záverečná správa z Konferencie 2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018.

 

Video-pozdrav z Európskej Komisie (Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru) účastníkom konferencie

 

 

 

Konferencia očami youtubera FROSTERa 

 

 

 

Fotogaléria z konferencie na Facebooku

 

Publikácie a prezentácie na stiahnutie: 


sprava2018cover     

Správa o mládeži 2018 (popularizovaná verzia)

 

sprava2018cover-ang 

Správa o mládeži 2018 (popularizovaná verzia v AJ) 

 

Správa o mládeži 2018 (kompletná verzia) 

Prezentácia k Správe o mládeži 2018

 

Prezentácie kľúčových zistení zo Správy o mládeži 2018:

Prezentácie hlavných rečníkov:

Výstupy z pracovných skupín:

 

Záverečná správa z konferencie

 

 


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030