IUVENTA / Projekty / Youth for Human Rights

Youth for Human Rights


Projekt - Youth for Human Rights

31. 7. 2018

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je partnerom v projekte konzorcia Národných agentúr Erasmus+ pre mládež a šport „Youth for Human Rights“ s cieľom podporiť vzdelávanie k ľudským právam v oblasti práce s mládežou.

Projekt reaguje na potrebu predchádzania násilnej radikalizácie a marginalizácie mladých ľudí v Európe, pričom využíva potenciál vzdelávania k ľudským právam v práci s mládežou. Mladí ľudia sú najdôležitejšími aktérmi spoločenských zmien a sú zároveň tými, koho potenciál môže byť rozvíjaný prostredníctvom práce s mládežou založenej na princípoch ľudských práv.  


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030