IUVENTA / Publikácie

Publikácie

Na podporu svojich aktivít a pri napĺňaní cieľov IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vydáva množstvo publikácií, ktoré sa týkajú rôznych oblastí práce s mládežou. Nájdite si podľa témy publikáciu, ktorá vás zaujíma. Ak chcete vlastniť papierovú verziu publikácie, radi vám ju zašleme – pokiaľ je v tlačenej forme k dispozícii.

Filter

zobraziť publikácie vyčistiť filter

2021

Uplatňovanie hľadiska vzdelávania k ľudských právam v oblasti mládeže

Vzhľadom na strategicky koordinovaný populistický diskurz, ktorým sa politicky spochybňuje téma ľudských  práv a vzdelávania k ľudským právam, získava v programoch európskych politík na význame ochrana ľudských  práv a demokratických hodnôt, a to aj pokiaľ ide o význam práv mládeže a detí. Národné agentúry programu  Erasmus+: Mládež v akcii preto iniciovali projekt Youth for Human Rights (Mládež za ľudské práva) s cieľom podporiť  sociálne začlenenie využitím plného potenciálu vzdelávania k ľudským právam v kontexte práce s mládežou  a procesu neformálneho vzdelávania mladých ľudí. 

Vzdelávanie k ľudským právam v práci s mládežou

Zámerom projektu Youth for Human Rights (Mládež za ľudské práva) je posilniť prácu s mládežou  a neformálne vzdelávanie v Európe s konečným cieľom zvýšiť odolnosť  mladých ľudí a ich aktívnu podporu pre ľudské práva, a najmä hodnoty  slobody, tolerancie a nediskriminácie.

2020

Solidaritou k zmene

Program: Erasmus+
Cieľom publikácie „Solidaritou k zmene" je poskytnúť žiadateľom v rámci programu Európsky zbor solidarity komplexné informácie o projektoch v oblasti solidarity. 

Kompendium 2019

Zhrnutie projektov podporených v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020.

Erasmus+ Všetko čo potrebuješ vedieť o mládežníckych výmenách

Program: Erasmus+
Publikácia „Erasmus+ Všetko čo potrebuješ vedieť o mládežníckych výmenách" je zdrojom teoretických a praktických informácií o KA1 – Mládežníckych výmenách.

Rok so žiackou školskou radou

Miestom, kde je možné získať, ale aj posilniť a rozvinúť občianske a sociálne kompetencie žiakov na pôde školy, je inštitút žiackej školskej rady (ŽŠR). Tá však aj napriek mimoriadnym schopnostiam jej členov môže a často aj potrebuje poradiť, usmerniť a niekedy aj viesť. Cieľom publikácie, ktorá je rozdelená do 5 kapitol, je umožniť koordinátorom pripraviť systém podpory a rozvoja ŽŠR s dôrazom na kompetencie jej členov a členiek.

2019

Európska charta práce s mládežou na lokálnej úrovni

Základné ciele práce s mládežou boli už stanovené v mnohých politických dokumentoch Európskej únie a Rady Európy. Európska Charta lokálnej práce s mládežou však nepredstavuje politický dokument, ale pretvára tieto dokumenty na konkrétne usmernenia, ktoré vyjadrujú, čo je potrebné na zabezpečenie a udržanie kvality v lokálnej práci s mládežou.

CIELE MLÁDEŽE - ŠTRUKTÚROVANÝ DIALÓG ONLINE

Ciele mládeže sú výsledkom štruktúrovaného dialógu s mládežou v rokoch 2017-2018. Predstavujú názory mladých ľudí z celej Európy.

Výskyt sextingu u mladých ľudí na Slovensku

Permanentný rozvoj informačných a komunikačných technológií prináša societe 3. tisícročia nespočetné množstvo informácií a príležitostí, ktoré môže využiť pre svoj rozvoj. Trendy vo vývoji vedy a techniky, spontánnosť, zvedavosť, experimentovanie a okamžitý prístup k mobilných telefónom a internetu dali priestor na vznik sextingu. Sexting sa zvyčajne týka zdieľania nahých alebo polonahých a sexuálne provokatívnych fotografií prostredníctvom mobilných telefónov, ale môže k nemu dôjsť aj na iných zariadeniach a na webe.
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030