IUVENTA / Publikácie

Publikácie

Na podporu svojich aktivít a pri napĺňaní cieľov IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vydáva množstvo publikácií, ktoré sa týkajú rôznych oblastí práce s mládežou. Nájdite si podľa témy publikáciu, ktorá vás zaujíma. Ak chcete vlastniť papierovú verziu publikácie, radi vám ju zašleme – pokiaľ je v tlačenej forme k dispozícii.

Filter

zobraziť publikácie vyčistiť filter

2021

Uplatňovanie hľadiska vzdelávania k ľudských právam v oblasti mládeže

Vzhľadom na strategicky koordinovaný populistický diskurz, ktorým sa politicky spochybňuje téma ľudských  práv a vzdelávania k ľudským právam, získava v programoch európskych politík na význame ochrana ľudských  práv a demokratických hodnôt, a to aj pokiaľ ide o význam práv mládeže a detí. Národné agentúry programu  Erasmus+: Mládež v akcii preto iniciovali projekt Youth for Human Rights (Mládež za ľudské práva) s cieľom podporiť  sociálne začlenenie využitím plného potenciálu vzdelávania k ľudským právam v kontexte práce s mládežou  a procesu neformálneho vzdelávania mladých ľudí. 

Vzdelávanie k ľudským právam v práci s mládežou

Zámerom projektu Youth for Human Rights (Mládež za ľudské práva) je posilniť prácu s mládežou  a neformálne vzdelávanie v Európe s konečným cieľom zvýšiť odolnosť  mladých ľudí a ich aktívnu podporu pre ľudské práva, a najmä hodnoty  slobody, tolerancie a nediskriminácie.

Príručky pre Žiacke školské rady

Príručky sú určené tým, ktorí sa žiackym školským radám (ŽŠR) venujú profesionálne alebo vo svojom voľnom čase. Príručky nielen, že uľahčia prácu, ale rovnako vás prevedú celým vznikom ŽŠR a naučia vás, ako pracovať so žiakmi.

2020

Kompendium 2019

Zhrnutie projektov podporených v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020.

Rok so žiackou školskou radou

Miestom, kde je možné získať, ale aj posilniť a rozvinúť občianske a sociálne kompetencie žiakov na pôde školy, je inštitút žiackej školskej rady (ŽŠR). Tá však aj napriek mimoriadnym schopnostiam jej členov môže a často aj potrebuje poradiť, usmerniť a niekedy aj viesť. Cieľom publikácie, ktorá je rozdelená do 5 kapitol, je umožniť koordinátorom pripraviť systém podpory a rozvoja ŽŠR s dôrazom na kompetencie jej členov a členiek.

2019

Výskyt sextingu u mladých ľudí na Slovensku

Permanentný rozvoj informačných a komunikačných technológií prináša societe 3. tisícročia nespočetné množstvo informácií a príležitostí, ktoré môže využiť pre svoj rozvoj. Trendy vo vývoji vedy a techniky, spontánnosť, zvedavosť, experimentovanie a okamžitý prístup k mobilných telefónom a internetu dali priestor na vznik sextingu. Sexting sa zvyčajne týka zdieľania nahých alebo polonahých a sexuálne provokatívnych fotografií prostredníctvom mobilných telefónov, ale môže k nemu dôjsť aj na iných zariadeniach a na webe.

Čítanka pre samosprávy

Práca s mládežou a pre mládež je živý proces, v ktorom nie je možné dosiahnuť "konečný stav". Každá generácia je iná, má svoje potreby a výzvy. Ako začať na úrovni obcí a miest? Pozrite si "Čítanku pre samosprávy", ktorá vám pootvorí dvere k možnostiam a príležitostiam, vysvetlí základné pojmy, ktoré vám uľahčia prácu v tejto krásnej oblasti.

2018

Správa o mládeži 2018 (popularizovaná verzia)

Správa prezentuje život mladých ľudí a prácu s mládežou na Slovensku za ostatné 4 roky v deviatich sledovaných oblastiach, ktoré reflektujú potreby mládeže a tematicky zodpovedajú cieľom Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020.

Moderné centrum

Cieľom materiálu je prispieť k pripravovaným zámerom zmeny fungovania centier voľného času viac v súlade s potrebami a aktuálnymi trendmi mladých ľudí. Pilotne overiť možnosti fungovania moderných centier mládeže. Poukázať na potenciál existujúcej siete CVČ, reagovať na spoločenskú situáciu a požiadavky mladých ľudí. Využiť skúsenosti zo zahraničia, vlastný pracovný potenciál a strategické dokumenty v oblasti práce s mládežou. Inšpirovať sa odporúčaniami a iniciatívami Európskej komisie a Rady Európy. 

Kompendium 2017

Zhrnutie projektov podporených v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020.
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030