IUVENTA / Publikácie

Publikácie

Na podporu svojich aktivít a pri napĺňaní cieľov IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vydáva množstvo publikácií, ktoré sa týkajú rôznych oblastí práce s mládežou. Nájdite si podľa témy publikáciu, ktorá vás zaujíma. Ak chcete vlastniť papierovú verziu publikácie, radi vám ju zašleme – pokiaľ je v tlačenej forme k dispozícii.

Filter

zobraziť publikácie vyčistiť filter

2017

Inklúzia a rozmanitosť práve teraz !

Program Erasmus+ je programom pre všetkých mladých ľudí. Neustále sa snažíme zapojiť aj tých, ktorí bojujú s nedostatkom príležitostí.  V tomto informačnom letáku nájdete všetky základne informácie o projektoch a takisto aj informácie o možnostiach participácie.

2016

Bez bariér, bez hraníc

Program: Erasmus+
Príručka „Bez bariér, bez hraníc" poskytuje pracovníkom s mládežou a organizátorom mládežníckych projektov (pre ľudí s postihnutím a bez postihnutia) konkrétne tipy a návody, ako ľahšie zvládnuť aktivity a projekty s ľuďmi so zmiešanými schopnosťami. Príručka vám pomôže s prípravou mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia, ale taktiež vám poskytne praktické rady pre cestovanie a návody na prispôsobenie vášho programu rozličným potrebám mladých ľudí. 

2013

Mládež v akcii: Šanca na zmenu aj pre mládež v rómskych komunitách

Táto publikácia je primárne určená pracovníkom Národných agentúr programu Mládež v akcii, ako aj všetkým tým, ktorí by radi zapojili do svojich programov a aktivít znevýhodnenú rómsku mládež.

2008

Občiansky deficit mládeže

Správa z výskumu podporeného v roku 2007 z finančných zdrojov IUVENTY a Ministerstva školstva  SR.

Ako sa učíme demokracii na škole?

Správa z výskumu podporeného v roku 2007 z finančných zdrojov IUVENTY a Ministerstva školstva SR.

2006

Free style – Nonformal learning in youth

Záverečná správa z medzinárodného seminára, kde sa hodnotila situácia vo vývoji neformálneho vzdelávania v práci s mládežou so špeciálnym dôrazom na program Európskej únie MLÁDEŽ vo viacerých krajinách - medzi inými aj Slovensko.

2005

Participácia študentov na samospráve stredných a vysokých škôl slovenska – závery sociologického výskumu

Autorom tohto sociologického prieskumu je pán Doc. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. Vychádza v ňom z Akčného plánu MŠ SR pre oblasť mládeže na rok 2005, v ktorom sú definované niektoré úlohy pre výskum mládeže, ktoré súvisia s požiadavkami Európskej únie a Rady Európy rozvíjať koncepciu mládežníckej politiky a systém práce s mládežou na národnej úrovni na základe lepšieho porozumenia jej aktuálnej životnej situácie a jej generačným osobitostiam.

Národná správa o štátnej politike v sr pre radu európy

Správa bola zverejnená v roku 2005. Vznikla z iniciatívy Odboru detí a mládeže MŠ SR a jej prípravou bola poverená IUVENTA. Správa monitoruje a hodnotí len niektoré oblasti štátnej politiky najmä však spoločenské podmienky života mladých Slovákov a Sloveniek, spôsob života a nástoje mládežníckej politiky. Medzinárodný tím externých expertov a expertiek pripravil tzv. shadow report, ktorý hodnotí objektivitu aj skutočný stav mládežníckej politiky v SR.

Slovník pojmov mládežníckej politiky

Slovník vznikol na základe iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Počas európskej konferencie Bridges for Recognition (2005) sa prezentoval tzv. Cheat Sheet, kde sa zadefinovali základné termíny, aby sa uľahčila komunikácia v oblasti uznania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030