IUVENTA / Publikácie

Publikácie

Na podporu svojich aktivít a pri napĺňaní cieľov IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vydáva množstvo publikácií, ktoré sa týkajú rôznych oblastí práce s mládežou. Nájdite si podľa témy publikáciu, ktorá vás zaujíma. Ak chcete vlastniť papierovú verziu publikácie, radi vám ju zašleme – pokiaľ je v tlačenej forme k dispozícii.

Filter

zobraziť publikácie vyčistiť filter

2012

Sila mladých

Cieľom tejto publikácie je pomôcť samosprávam pri naštartovaní procesu komunikácie s mladými ľuďmi a viesť ich pri príprave strategického plánu tvorby politiky mládeže na miestnej úrovni.

2011

Rok so žiackou školskou radou

Publikácia je určená tým, ktorí sa žiackym školským radám (ŽŠR) venujú profesionálne alebo vo svojom voľnom čase. 

Projekt je zmena

Určite si už zažil(a) chvíľu, kedy si chcel(a) niečo zmeniť. Možno niečo vo svojom živote alebo niečo, vo svojom okolí, čo sa ti nepáčilo alebo by mohlo fungovať lepšie.

Čo je KomPrax?

Brožúra popisuje národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.  

"No uznaj!"

Publikácia „No uznaj!" chce pomôcť k uznávaniu toho, čo sa v rámci neformálneho vzdelávania v práci s mládežou mladí ľudia môžu naučiť a čo môžu získať. 

Mládež a participácia – Odkazy z výskumu

Publikácia predstavuje interpretáciu zistení, ktoré ponúkajú doteraz realizované výskumy mládeže, ktorých výsledky sú od roku 2005 dostupné vo forme elektronického archívu (www.vyskummladeze.sk), publikácií, výskumných štúdií, tlačových správ, policy briefov a pod.

2008

Mládež – Mesto – Región

Správa z výskumu, ktorý realizovali pracovníci a pracovníčky Centra dobrovoľníctva pri UMB v Banskej Bystrici. Medzi pracovníkmi mestských a regionálnych samospráv a medzi zástupcami mládeže realizovali výskum, ako sa v praxi odohráva prolitika voči mládeži v oblasti aktívneho občianstva, informácií, neformálneho vzdelávania a pod. Výsledky nie sú ešte také, ako by sme si želali. V publikácii sa dozviete viac.

2006

Tretia vlna: Profesionálna podpora žiackych školských rád

Cieľom publikácie je osloviť tých, ktorí so žiackymi radami pracujú alebo uvažujú o jej zriadení. Popisuje vznik a rozvoj študentskej samosprávy na stredných školách v troch vlnách, ktoré posúvali túto problematiku o kúsok dopredu. Odpovedá na otázky, čo by sme mali vedieť o žiackych školských radách, popisuje trendy, názory a praktické skúsenosti so ŽŠR. Dáva odporúčania, návrhy a ďalšie kroky, ktoré je potrebné urobiť po jej založení. Navrhuje spôsob volieb a zloženie ŽŠR.

2005

Čítanka pre samosprávy

Od roku 2000 vznikli najzávažnejšie štátne a európske dokumenty, ktoré ovplyvňujú rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku do ďalších rokov. Čítanka pre samosprávy vytvára celkový obraz o tom, čo všetko môže a má zabezpečiť samospráva.

Aj nás sa to týka

Založenie a fungovanie žiackej školskej rady (ŽŠR) je výrazom demokracie a dáva priestor na to, aby sa mladí ľudia mohli demokracii učiť. Táto brožúra je príručkou pre zakladateľov žiackych školských rád, v ktorej nájdete všetko potrebné pre jej založenie aj vo Vašej škole. Odpovie Vám na otázky: čo je žiacka školská rada, a čo robí, prečo ju máme, ako ju založiť. Stručne popisuje legislatívu ŽŠR a odvoláva sa na potrebný zákon. V závere nájdete aj vzorový štatút.
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030