IUVENTA / Publikácie / Dobrovoľníctvo / Ruka v ruke alebo Ako a prečo pracovať s mladými dobrovoľníkmi

Ruka v ruke alebo Ako a prečo pracovať s mladými dobrovoľníkmi

Cieľom publikácie je priniesť základné zistenia a odkazy ako zovšeobecnenie z práve prežitej skúsenosti pre všetkých ostatných záujemcov o danú tému. Predpokladáme, že môže poslúžiť ako inšpirácia (či už celý program alebo jeho časti) všetkým, ktorí sú zapojení do oblasti vzdelávania, výchovy alebo témy aktívna účasť a občianstvo mladých ľudí (učitelia, vychovávatelia, pracovníci s mládežou v samosprávach či v rôznych inštitúciách, mládežnícki vedúci, lídri z organizácií a združení a i.).

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030