IUVENTA / Publikácie / Ľudské práva / Každý iný – všetci rovní

Každý iný – všetci rovní

Predkladané sady podporujú neformálne vzdelávanie v oblasti rôznorodosti, ochrany ľudských práv a participácie detí a mládeže na živote mesta a obce. Sú určené tým učiteľom a pracovníkom s mládežou, ktorí majú záujem sa počas vyučovania venovať uvedeným témam v rozsahu minimálne 9 vyučovacích hodín. Obsahujú podrobné informácie o každej z deviatich navrhovaných tém, ktoré sú prehľadne uvedené aj na vnútornej strane obalu.

Pracovné listy pre učiteľov a pracovníkov s mládežou obsahujú úvodný vstup do každej z tém, ciele vyučovacej hodiny, postup a navrhujú a popisujú aktivity učiteľov vhodné pre interaktívne vzdelávanie a zatraktívnenie danej témy na hodinách.

Pracovný zošit pre mladých ľudí má rozsah 20 strán. Po obsahovej stránke je kompatibilný s pracovnými listami pre učiteľov. Prezentuje základné informácie z každej z deviatich tém v rozsahu dvoch strán a dáva impulzy pre zmysluplnú diskusiu žiakov v rámci vyučovacej hodiny.

Priložená kompletná sada metodického materiálu „Každý iný – všetci rovní“ teda obsahuje obal, pracovný zošit pre mladých ľudí a pracovné listy pre učiteľov a pracovníkov s mládežou. Takto zostavená sada je určená učiteľom a pracovníkom s mládežou.

Metodickú príručku si môžete objednať prostredníctvom formulára objednávky, ktorý nájdete aj na internetových stránkach www.icm.sk a www.zipcem.sk.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030