IUVENTA / Publikácie / Ľudské práva / Prieskum názorov mladých ľudí pre potreby kampane Každý iný – všetci rovní

Prieskum názorov mladých ľudí pre potreby kampane Každý iný – všetci rovní

Išlo predovšetkým o výskumy, ktoré boli zamerané na témy ako:

  • politická participácia mladých ľudí,
  • európska identita,
  • sociálno-politická problematika,
  • sociálno-patologická problematika,
  • výchova k partnerstvu a rodičovstvu a iné.

Žiaden výskum sa však doteraz komplexnejšie nevenoval témam ako je rozmanitosť, diskriminácia, tolerancia odlišnosti, v súvislosti s aktívnou participáciou mladých ľudí na veciach verejných.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030