IUVENTA / Publikácie / Ľudské práva / Kompasito - Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam

Kompasito - Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam

Ľudské práva sú neodňateľné a nedeliteľné práva, ktoré patria všetkým ľuďom jednoducho preto, lebo sú ľudské bytosti. Jednou z najväčších výziev našej doby je zabezpečiť, aby každý človek mohol uplatňovať svoje ľudské práva bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta žije. Príručka Kompasito ponúka pestrú paletu tvorivých spôsobov, ako sa mladí ľudia a mladí dospelí, ale aj tí, ktorí s nimi pracujú v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania, môžu naučiť riešiť problémy ľudských práv, kdekoľvek sa s nimi stretnú. Poskytujú inšpiráciu, nápady a povzbudenie na ceste k výchove mladých k ľudským a občianskym právam.
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030