IUVENTA / Publikácie / Ľudské práva / Uplatňovanie hľadiska vzdelávania k ľudských právam v oblasti mládeže

Uplatňovanie hľadiska vzdelávania k ľudských právam v oblasti mládeže

Konkrétnejšie bol projekt zameraný na presadzovanie a uplatňovanie hľadiska ľudských práv a vzdelávania k ľudským právam v oblasti mládeže, pričom nadväzoval na už existujúce zdroje a koncepcie vzdelávania a využíval siete aktérov v oblasti vzdelávania k ľudským právam v celej Európe. V rámci projektu boli vypracované zmysluplné a efektívne vzdelávacie moduly s potenciálom spoločenskej zmeny, ktoré na všetkých úrovniach prispievajú k tvorbe a vykonávaniu stratégií vzdelávania k ľudským právam v oblasti mládeže. 

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030