IUVENTA / Publikácie / Ľudské práva / Vzdelávanie k ľudským právam v práci s mládežou

Vzdelávanie k ľudským právam v práci s mládežou

Projekt je zameraný na podporu profesijného rozvoja a budovania kapacít pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania k ľudským právam s cieľom dosiahnuť, aby sa v oblasti mládeže uplatňovalo hľadisko vzdelávania k ľudským právam.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030