IUVENTA / Publikácie / Mobilita / Mládež v akcii – Investícia do budúcnosti

Mládež v akcii – Investícia do budúcnosti

Program svojím charakterom patrí do skupiny vzdelávacích programov, pričom pokrýva predovšetkým oblasť neformálneho vzdelávania, odohrávajúcom sa vo voľnom čase mladých ľudí. Jedinečnosťou programu je jeho dôraz na rovnosť príležitostí pre všetkých – podporný prístup k programu pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí umožnil zapojiť sa najrôznejším skupinám mladých ľudí a pracovníkov s mládežou. Program poskytol jedinečnú skúsenosť s mobilitnými aktivitami v medzinárodnom prostredí účastníkom zo Slovenska aj z krajín ich partnerov. Publikácia ponúka základné informácie o priebehu programu, jeho výstupoch a doteraz zaznamenaných dopadoch a efektoch na účastníkov projektov, na organizácie, z ktorých pochádzajú, a širšie mládežnícke komunity v mestách a obciach Slovenska.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030