IUVENTA / Publikácie / Neformálne vzdelávanie

Neformálne vzdelávanie

Filter

zobraziť publikácie vyčistiť filter

2013

2010

Záverečné správy z prieskumov pre potreby štandardizácie minimálneho kompetenčného profilu mladého vedúceho

Správa predkladá výsledky prieskumu pre potreby štandardizácie minimálnych kompetenčných profilov mladého vedúceho. Prieskum je súčasťou aktivít národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorého cieľom je podporiť kvalitu vzdelávacích a výchovných programov v práci s mládežou a napomôcť výchove mladej aktívnej generácie.

Záverečné správy z prieskumov pre potreby štandardizácie minimálneho kompetenčného profilu mládežníckeho vedúceho

Správa predkladá výsledky prieskumu pre potreby štandardizácie minimálnych kompetenčných profilov mládežníckeho vedúceho. Prieskum je súčasťou aktivít národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorého cieľom je podporiť kvalitu vzdelávacích a výchovných programov v práci s mládežou a napomôcť výchove mladej aktívnej generácie.

Záverečné správy z prieskumov pre potreby štandardizácie minimálneho kompetenčného profilu pracovníka s mládežou

Správa predkladá výsledky prieskumu pre potreby štandardizácie minimálnych kompetenčných profilov pracovníka s mládežou. Prieskum je súčasťou aktivít národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorého cieľom je podporiť kvalitu vzdelávacích a výchovných programov v práci s mládežou a napomôcť výchove mladej aktívnej generácie.

2003

Výtvarná výchova netradične

Metodický materiál Výtvarná výchova netradične bol spracovaný z autorkiných vlastných pedagogických podnetov, skúseností a výtvarných programov realizovaných s deťmi i s dospelými v rámci celoslovenských tvorivých stretnutí v rokoch 1991 – 2002 v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030