IUVENTA / Publikácie / Neformálne vzdelávanie / Záverečné správy z prieskumov pre potreby štandardizácie minimálneho kompetenčného profilu pracovníka s mládežou

Záverečné správy z prieskumov pre potreby štandardizácie minimálneho kompetenčného profilu pracovníka s mládežou

V oblasti práce s mládežou zatiaľ nie sú vytvorené štandardy kvality pre výkon v oblasti práce s mládežou, čo bráni spoločenskému uznaniu prínosov neformálneho vzdelávania v tejto oblasti, preukázanej prostredníctvom osvojenia si kľúčových kompetencií. Úlohou prieskumov bolo zabezpečiť kvalitné vstupné informácie pre potreby identifikácie pracovných činností cieľových skupín, ktoré tvoria podklad pre zadefinovanie kľúčových kompetencií, nevyhnutných k efektívnemu vykonávaniu tejto pozície. Keďže v súčasnosti neexistujú žiadne usmernenia a požiadavky na prípravu pracovníkov s mládežou pre oblasť práce s mládežou v Slovenskej republike, výstupy z prieskumu sú východiskom pre vytvorenie minimálnych kompetenčných profilov. Zároveň boli tieto podklady využité pri príprave vzdelávacích programov pre jednotlivé cieľové skupiny.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030