IUVENTA / Publikácie / Participácia / Čítanka pre samosprávy

Čítanka pre samosprávy

Od roku 2000 vznikli najzávažnejšie štátne a európske dokumenty, ktoré ovplyvňujú rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku do ďalších rokov. Čítanka pre samosprávy vytvára celkový obraz o tom, čo všetko môže a má zabezpečiť samospráva.

Štátna a európska politika vo vzťahu k deťom a mládeži vychádza zo základných dokumentov:

1. Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007;
2. Biela kniha o mládeži Európskej únie;
3. Revidovaná charta o participácii mladých ľudí na živote obcí a regiónov.

Tieto dokumenty definujú, čo je cieľom v oblasti politiky voči deťom a mládeži na Slovensku, v Európskej únii, ale aj z pohľadu európskych zástupcov samospráv.

Cieľom tejto čítanky je poukázať na najdôležitejšie časti dokumentov a piliere lokálnej mládežníckej politiky, ktorými sú:

  • participácia mládeže;
  • dobrovoľníctvo;
  • cielené informácie;
  • spolupráca všetkých subjektov.
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030