IUVENTA / Publikácie / Participácia / Mládež – Mesto – Región

Mládež – Mesto – Región

Správa z výskumu, ktorý realizovali pracovníci a pracovníčky Centra dobrovoľníctva pri UMB v Banskej Bystrici. Medzi pracovníkmi mestských a regionálnych samospráv a medzi zástupcami mládeže realizovali výskum, ako sa v praxi odohráva prolitika voči mládeži v oblasti aktívneho občianstva, informácií, neformálneho vzdelávania a pod. Výsledky nie sú ešte také, ako by sme si želali. V publikácii sa dozviete viac.
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030