IUVENTA / Publikácie / Participácia / Mládež a participácia – Odkazy z výskumu

Mládež a participácia – Odkazy z výskumu

Autori sa pokúšajú na jednej strane zosumarizovať najpodstatnejšie zistenia, na druhej strane poukázať na súvislosti medzi nimi a formulovať závery, ktoré by pomohli hlbšie pochopiť nielen súčasnú situáciu mladých ľudí, ale najmä príčiny tohto stavu. „Slovník“ publikácie je v zmysle uvedeného zámeru zvolený vhodne, t.j. tak, aby bol text zrozumiteľný rôznym kategóriám pracovníkov s mládežou. V snahe zakomponovať čo najviac informácií autori často „preskakuje“ medzi rôznymi myšlienkami a témami, čo je však podmienené predovšetkým obmedzeným rozsahom publikácie.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030