IUVENTA / Publikácie / Participácia / Sila mladých

Sila mladých

Vytvárať partnerstvá s mladými ľuďmi v záujme ich podpory, rozvoja či zlepšenia ich postavenia v spoločnosti nie je jednoduchá vec. Obzvlášť, ak ste postrehli, že aj tento text bude hovoriť o tvorbe partnerstva z toho druhého brehu, teda z pozície ľudí, ktorí s mladými ľuďmi pracujú, ovplyvňujú akýmkoľvek spôsobom ich život. Pozícia „z druhého brehu“ nie je chápaná v zmysle byť v opozícii mladým ľuďom, ale naopak, pristupovať k spolupráci s touto cieľovou skupinou veľmi otvorene, tvorivo a s rešpektom.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030