IUVENTA / Publikácie / Participácia / CIELE MLÁDEŽE - ŠTRUKTÚROVANÝ DIALÓG ONLINE

CIELE MLÁDEŽE - ŠTRUKTÚROVANÝ DIALÓG ONLINE

Mali ste už možnosť oboznámiť sa s 11 Cieľmi mládeže? Ciele sú výstupom konzultácií Štruktúrovaného dialógu s mládežou v rokoch 2017-2018, ktorých súčasťou bola aj slovenská mládež. Tieto ciele boli zároveň zohľadnené aj pri tvorbe novej stratégie Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027, o ktorej sú bližšie informácie dostupné na našom webe.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030