IUVENTA / Publikácie / Participácia / Európska charta práce s mládežou na lokálnej úrovni

Európska charta práce s mládežou na lokálnej úrovni

Základné ciele práce s mládežou boli už stanovené v mnohých politických dokumentoch Európskej únie a Rady Európy. Európska Charta lokálnej práce s mládežou však nepredstavuje politický dokument, ale pretvára tieto dokumenty na konkrétne usmernenia, ktoré vyjadrujú, čo je potrebné na zabezpečenie a udržanie kvality v lokálnej práci s mládežou.

Táto Charta je jedným z hlavných výstupov medzinárodného projektu „Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv“ a je výsledkom celoeurópskeho konzultačného procesu, do ktorého bolo zapojené široké spektrum zainteresovaných strán na všetkých úrovniach vrátane vlád, samospráv, mimovládnych organizácií, mládežníckych organizácií a rád mládeže, strešných organizácií a mnohých ďalších.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030