IUVENTA / Publikácie / Participácia / Príručka pre žiacke školské rady na základných školách

Príručka pre žiacke školské rady na základných školách

Téma: Participácia

Program: Iné

Rok: 2018

Stiahnuť (pdf)

Škola sa pre žiakov v období detstva a dospievania stáva druhým domovom, nakoľko v nej trávia podstatnú časť dňa. Je priestorom, v ktorom by sa mali mladí žiaci cítiť bezpečne, byť podporovaní, mohli si vytvárať vlastný názor, formovať svoje postoje, životné hodnoty a vzťahy. Ak takto uvažujeme, môžeme hovoriť o tom, že škola je zároveň priestorom pre rozvoj aktívneho občianstva mladých ľudí. Dnes vieme, že nestačí mať len dostatok kvalitných vedomostí a teoretických poznatkov získaných v škole. Spoločnosť je nastavená tak, že je potrebné urobiť ďalšie kroky k tomu, aby sme boli úspešní a dokázali sa presadiť, zaradiť do aktívneho života. Práve na to, aby to mladí ľudia dokázali a vedeli „predať“ v spoločnosti svoje vedomosti, potrebujú získať potrebné zručnosti a kompetencie. V tomto ponímaní sa môže práve škola stať priestorom pre rozvoj participácie žiakov.

 
Spracovala: Mgr. Dagmara Verešpejová
Vydavateľ: Rada mládeže Prešovského kraja


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030