IUVENTA / Publikácie / Participácia / Rok so žiackou školskou radou

Rok so žiackou školskou radou

Miestom, kde je možné získať, ale aj posilniť a rozvinúť občianske a sociálne kompetencie žiakov na pôde školy, je inštitút žiackej školskej rady (ŽŠR). Tá však aj napriek mimoriadnym schopnostiam jej členov môže a často aj potrebuje poradiť, usmerniť a niekedy aj viesť. Cieľom publikácie, ktorá je rozdelená do 5 kapitol, je umožniť koordinátorom pripraviť systém podpory a rozvoja ŽŠR s dôrazom na kompetencie jej členov a členiek. 

Publikácia obsahuje viaceré aktualizácie od jej ostatného vydania v roku 2011, predovšetkým v prvej kapitole, ktorá je venovaná aj legislatíve týkajúcej sa žiackej participácie. Druhá kapitola Koordinátorom – česť a sláva! sa zameriava na rôzne roly koordinátora, pričom poskytuje základnú charakteristiku prístupov k ŽŠR v podobe vedenia, mentoringu a koučingu. Tretia kapitola sa sústreďuje na mladých ľudí – členov ŽŠR. Názov Na ceste k ideálu naznačuje, že ide o rozvíjanie konkrétnych kompetencií žiakov a členov ŽŠR. Štvrtá kapitola pod názvom Budúcnosť začína – teraz popisuje aktuálny stav demokracie na škole a poskytuje krátky návod, ako ju zlepšiť, zmeniť. Piata kapitola Praktický tréning je sumárom aktivít, ktoré je možné použiť pri práci so ŽŠR.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030