IUVENTA / Publikácie / Participácia / Žiacke školské rady - Škola demokracie

Žiacke školské rady - Škola demokracie

Téma: Participácia

Program: Iné

Rok: 2018

Stiahnuť (pdf)

Slovensko je mladý štát a aj keď sme samostatní mnoho rokov, ešte stále sa máme čo učiť o tom, ako stavať demokratický štát, ako participovať na  rozhodnutiach, ako spolupracovať a rešpektovať rozhodnutia väčšiny, ako nielen kritizovať, ale aj prispieť k tomu, aby sa nám žilo v našej malej, no krásnej krajine lepšie. 

Mladí ľudia sú našou budúcnosťou. Čo do nich vložíme sa nám vráti stonásobne. Preto je nevyhnutné ich už od mlada učiť preberať zodpovednosť za vlastný život, učiť ich rešpektu, ohľaduplnosti a solidarite. Žiacka školská rada je prvým výborným nástrojom, ŠKOLOU DEMOKRACIE, kde môžu žiaci v bezpečnom prostredí sami preberať zodpovednosť, učiť sa AKO NA TO, ako funguje demokracia, participácia, spolupráca, solidarita, aký je to pocit, keď sami dokážu niečo, čo pomôže iným...

Autor publikácie: Silvia Štefániková
Vydal: Rada mládeže Trenčianskeho kraja

 

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030