IUVENTA / Publikácie / Výskum / Politické mládežnícke organizácie na Slovensku

Politické mládežnícke organizácie na Slovensku

Rozhovory boli uskutočnené na prelome rokov 2009/2010 spravidla s predsedami skúmaných organizácií (KDMS, MSD, Mládež SNS, Via Nova, ML), podpredsedníčkou ODM, tajomníkom Novej generácie a členmi Demokratického fóra mladých. Výber mládežníckych organizácií bol určený podľa straníckeho zloženia Národnej rady SR vo volebnej perióde 2006 – 2010. Napriek tomu, že ĽS-HZDS a SMK sa do parlamentu vo voľbách 2010 nedostali, ich partnerské mládežnícke organizácie z výskumu vylúčené neboli. Napokon obe strany zostávajú zastúpené na európskej, regionálnej a komunálnej úrovni. Informácie získané od lídrov boli ďalej konfrontované s poznatkami radových členov mládežníckych združení. Okruhy tém rozhovoru sa sústredili na popis histórie konkrétneho mládežníckeho združenia, formálnu a neformálnu úpravu spolupráce s partnerskou organizáciou, nomináciu členov vo voľbách, aktivity smerom na verejnosť i smerom do vnútra organizácie, aktivity počas volebnej kampane, komunikáciu s verejnosťou, kariéru svojich členov a na vzťah s ostatnými mládežníckymi združeniami.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030